Yeni İş sağlığı ve Güvenliği Yasası

Yeni İş sağlığı ve Güvenliği Yasası

İş sağlığı ve güvenliği işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Bu çalışmaların amaçları çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumak, üretimin ve işletmenin güvenliğini sağlamaktır.

6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu 30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazete yayınlandı. Kanuna göre 2 ve daha fazla çalışanı olan bütün şirketler işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve sağlık personeli bulundurmakla yükümlü olacaklar. Kanun 1 Ocak 2013 itibariyle kademeli olarak yürülüğe girmiş bulunmakta.

İlk etapta 50’den çok çalışanı olan bütün şirketler bu yasa kapsamına girdi. Geçtiğimiz günlerde de yani 30 Haziran 2013’de de 50’den az çalışanı olan ancak tehlikeli işler sınıfından olan şirketler yasaya tabii duruma geldi. Tam bir yıl sonra ise bütün şirketler yasa kapsamına girecek. Ancak yasanın ertelenme durumu da sözkonusu. 50’den az çalışanı olan çok tehlikeli ve tehlikeli işlerde 1 yıl, 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işlerde ise 3 yıla kadar ertelenme durumu söz konusu. 50’den fazla çalışanı olan şirketlerde böyle bir erteleme olmayacak. 1 ocak 2013’te devreye giren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma yükümlülüğü bu şirketler için halen devam ediyor.

Buna göre şirketler ilgili personelleri ya kadrolarında bulunduracaklar ya da Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden (OSGB) karşılayacaklar. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş iş sağlığı ve güvenliği hizmeti veren kuruluşlardır. OSGB’ler şirketlere personel alımında danışmanlık yapan insan kaynakları firmaları değil,  yasalar ve yönetmeliklerce belirlenmiş ceza-i sorumlulukları olan firmalardır. OSGB’ler şirketlere yasanın belirlediği süreye göre ilgili personeli temin etmektedir.

Comments
  1. karina |
  2. SOML❤️ |
  3. Handan Özduygu |
  4. Yenni |

Bir Cevap Yazın