Eş Anlamlı Kelimeler

TDK - Türk Dil Kurumu

Okulların açılmasıyla eş anlamlı kelimeler araştırma ödevi olanlar için bu yazıyı yazmaya karar verdim.

Eş anlamlı kelimeler aşağıdadır. Aradığınız bir kelime var ise ” CTRL ” ‘ye basılı tutup ” F ” tuşuna basıp aramak istediğiniz kelimeyi yazınız.

Cevap ~ Yanıt
Yel ~ Rüzgar
Öğrenci ~ Talebe
Öğretmen ~ Muallim
Dizi ~ Sıra
Zırnık ~ Metelik
İşçi ~ Amele
Sevinç ~ Mutluluk
Rüya ~ Düş
Aş ~ Yemek
Doğa ~ Tabiat
Esir ~ Tutsak
Vazife ~ Görev
Öykü~ Hikâye
İlave ~Ek
İstikbal ~ Gelecek
Problem~Sorun
Siyah~Kara
Soru~Sual
Yetenek~ Beceri
Yaşlı~ İhtiyar
Siyah~ Kara
Okul~ Mektep
Önder~Lider
Hısım~Dost
Hasım~Düşman
Ana~Temel~Esas
Dilek~İstek~Arzu
Armağan~Hediye
Cimri~Pinti
Siyah~ Kara
Önder ~Lider
Hısım~ Dost
Güç ~Kuvvet
Dizi~ Sıra
Kıyı – Kenar
Tümce~ Cümle
Akıl~ Us
Ulus~ Millet
Asır~ Yüzyıl
Yılmak~ Bırakmak
İmtihan~Sınav
Küçük~Ufak
İhtiyar~Yaşlı
Kirli~Pis
Kuvvetli~Güçlü
Çabuk~Acele
Yılmak~Bıkmak
Atik~Seri
Resim~ Fotoğraf
Elbise ~Esbap
Yurt~Vatan
Yanıt~Cevap
Tümce~Cümle
Ulus~Millet
Sözcük~Kelime
İhtiyar~Yaşlı
Sebep~Neden
Arzu~İstek
Kalp~Yürek
Uygarlık~ Medeniyet
İdare ~ Yönetim
İdadi ~ Lise
Sorumluluk~ Mesuliyet
Dam~ Çatı
Abece – Alfabe
Deva – İlaç
Barış~ Sulh
Resim~ Fotoğraf
Çabuk – Tez
Araç – Vasıta
Sıfat~Önad
Ad~İsim
Muallim~Öğretmen
Duru~Berrak
Meydan~Alan
Deprem~Zelzele
Gezmek~Seyranetmek
Fakir~Yoksul
Cet~ Ata
Hatıra~Anı
Doktor~Hekim
Cevap~Yanıt
Veteriner~Baytar
Yıl~Sene
İhtiyaç~Gereksinim
Abide~Anıt
Okul~ Mektep
Hekim~ Doktor
Ulu~ Yüce
Hatıra~ Anı
Hediye~ Armağan
Yıl ~Sene
Misafir~ Konuk
Sevinçli~Neşeli
Cimri~Pinti
Irmak~Nehir
Dost~Arkadaş
Vazife~Görev
Hasret~Özlem
Emniyet~Güven
Çağrı~Davet
Sene~Yıl
Traktör ~Motor
Ayakkabı~Kundura
Matem~Yas
İmtihan~Sınav
Rüştiye~~~Ortaokul
Yetenek~~~Kabiliyet
Uygarlık~~~Medeniyet

Bahsettiğim gibi klavyenizdeki “CTRL” tuşuna basılı tutarak ” F ” tuşuna bastığınızda aradığınız eş anlamlı kelimeyi yazıp arama yaparak çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Eğer aradığınız burada değil ise www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_esanlamlar linkine tıklayıp Türk Dil Kurumu sitesinde arama yapabilirsiniz.

Comments
  1. Apollo☀☯ |
  2. Özge |

Bir Cevap Yazın