AK Metal Çöp Konteynerleri

Ak Metal

Günümüz dünyasında teknoloji, iletişim gelişmekte ve bu gelişmelere uygun olarak çevre bilinci oldukça gelişmektedir. Çevre bilincinin gelişmesi aynı zamanda insanlar tarafından üretilen ve imhası hayli zor olan çöplerin de nereye depolanacağı, bu çöplerin nasıl toplanacağı büyük bir sorun teşkil etmektedir.

İşte tam da bu nokta ortaya çok büyük ihtiyaç ortaya çıkmaktadır; bu çöplerin nerede biriktirileceği. İşte bu sorunun çözümü için de belediyeler, büyük işyerleri, fabrikalar, tesisler ve diğer yüksek miktarda çöp üreten kurumlar için üretilen çöp konteynerleri devreye girmektedir.

Çöp konteyneri temel olarak iki maddeden yapılır. Birincisi metal çöp konteyneri, ikincisi de plastik çöp konteyneri. Bu çöp konteynerinin üretildiği malzeme çöp konteynerinden alınacak verimi doğrudan etkiler. Örneklemek gerekirse: Metal atıkların konulacağı veya çok sık kullanılacak olan bir çöp konteynerini plastik, hele de atık malzemeden yapılmış plastik çöp konteynerini kullanmak, para ve emek israfına sebep olacaktır. Tabi ki bunun yanı sıra hafif ve çok sık kullanılmayacak çöp konteynerini de metalden yapılmış çöp konteynerinden kullanmak yine aynı şekilde emek, para ve iş gücü kaybına sebep olacaktır. Bu nedenle çöp konteyneri alırken öncelikle temel ihtiyaçlarımızı göz önünde bulundurmalı ve doğru maddeden yapılmış ve doğru hacimdeki bir çöp konteynerini almalıdır. Bu şekilde en işlevsel ve en üst seviyede yararı sağlayabileceğimiz bir çöp konteyneri almış oluruz. Tabi ki bireysel bazda bir tavsiye olmasına karşılık, bu çöp konteyneri alma ve kullanma işini şirket veya kurum düzeyine çıkardığımızda ortaya çıkacak olan bütçe bazen inanılmaz boyutlara çıkabilmekte ve yapılacak olan çöp konteyneri satın alma işi çok yüksek meblağlara tekabül etmektedir.

Bu nedenle öncelikle alacak olduğumuz çöp konteynerini tanımak, nasıl bir malzemeden yapıldığını öğrenmek, bizim için en uygun çöp konteynerini seçmek, kurumumuza veya şirketimize veyahut da bireysel olarak bize azımsanmayacak miktarlarda tasarruf sağlayacaktır.

Halen piyasada birçok firma tarafından çöp konteyneri üretilmekte ve satılmaktadır. Bu çöp konteyneri üreten ve satan firmaları ve bu firmaların ürünlerini incelediğimizde; plastik çöp konteynerlerinin hareket kabiliyetleri yönünden, iki tekerlekli ve dört tekerlekli olmak üzere iki çeşit üretildiğini, kapasite olarak da iki tekerlekli olan çöp konteynerlerinin 120 litre ile 240 litre arasında bir hacme sahip olduklarını, dört tekerlekli olan çöp konteynerlerinin ise 660 litre ile 770 litre arasında bir hacme sahip olduklarını görüyoruz. Bu tür çöp konteynerleri genel olarak el ile itilebilen, içerisine genelde koku yapmayan veya kısa süreli beklemelerde koku yapmayan, delici, kesici vb. çöplerin atılmadığı ve insanların yoğun olarak bulundukları mekânlara konan çöp konteynerleri olduğunu görüyoruz. Bu tip konteynerler genelde boşaltma işlemi el ile yapılan ve yanmaya karşı hassas olan çöp konteynerleridir.

Metal çöp konteynerleri daha ziyade insanların her türlü çöpünü attığı, çöp toplama işleminin araçlarla yapıldığı yerlerde kullanılmaktadır. Bu tür metal çöp konteynerleri genellikle belediyeler, temizlik şirketleri tarafından tercih edilmekle birlikte, büyük işletmeler ve fabrikalarda sağlamlığı ve kullanışlılığı açısından bu tip metal çöp konteynerlerini kullanmaktadır.

çöp konteyneri

Metal çöp konteynerleri ile plastik çöp konteynerlerini karşılaştırmak gerekirse aslında her iki çöp konteyneri de aynı amaç için üretilmiş olsalar da, her iki çöp konteynerinin de kullanım yerleri çok farklı olmaktadır. Metalden yapılan çöp konteynerini kâğıt, bez vb. çöplerin atıldığı bir yerde kullanmak iş verimi açısından asla istenilen faydayı sağlamayacağı gibi, stadyum veya mahalle arasında da plastikten imal edilmiş bir çöp konteyneri de asla ve asla kullanışlı olmayacaktır. Bu iki ayrı maddeden yapılmış çöp konteynerlerinin kullanım alanlarının ayrımını çok iyi yapmak ve alacak olduğumuz çöp konteynerlerini ihtiyacımıza göre seçmek işimizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Her ne kadar çöp konteynerlerini sosyal hayatın içine yerleştirmiş isek de gözden kaçırılmaması gereken bir diğer husus da hastane ve sağlık kurumlarında ortaya çıkan tıbbi atıklardır. Bugün insanları tehdit eden en büyük tehlikelerden birisi de hastanelerden yayılabilecek mikrop ve bakterilerdir. Hastane ve sağlık kurumlarından elde edilen tıbbi atıkların toplanması, depolanması ve imha edilmesi ayrı bir uzmanlık ve dikkat isteyen bir konudur. Bu önemli ve hassas konuda yine devreye çöp konteynerleri giriyor. Nasıl mı? Hastane ve sağlık kurumları için üretilen tıbbi atık çöp konteynerleri yine aynı mantıktan hareketle, çöp toplama, biriktirme ve son imha yerine kadar bu atıkları taşıma amacıyla üretilmektedir. Yalnız bu çöp konteynerleri, diğer çöp konteynerlerine göre çok daha dikkatli ve titiz bir çalışma ile üretilmekte ve son kullanıcıya da bu şekilde sunulmaktadır.

Tıbbi atık çöp konteynerleri ürütmek uzmanlık ve dikkat isteyen bir iş olması nedeni ile bu tip çöp konteyneri alırken en çok dikkat edilmesi gereken husus, çöp konteynerinin çok kaliteli malzemeden ve sağlam bir şekilde üretilmesi gerektiğidir. Tıbbi atıklar genelde, hafif atıklar olduğundan kullanılacak olan sağlık kuruluşunun büyüklüğüne göre iki tekerlekli veya dört tekerlekli çöp konteynerleri kullanılabilir.  Bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilen bölümlerde mutlaka pedallı çöp konteynerleri tercih edilmeli, kırık, delik, çatlak, sızdıran çöp konteynerleri asla kullanılmamalı veya başka alanlarda değerlendirilmelidir. Tıbbi atıkların biriktirildiği çöp konteynerleri asla işinin ehli olmayan, çöp toplamak için yeterli donamıma sahip olmayan personel tarafından toplanmamalı, bulaşıcı hastalık biriminin çöpleri için ayrı bir çöp biriktirme yeri belirlenmelidir.

Bir Cevap Yazın