CNC Makinaları ve CNC İş İlanları

cncCNC sektörü bir çok kişinin özellikle tercih ettiği bir iş alanı olmuştur. Son dönemlerde artan kalifiye işçi ihtiyacı bu alana yönelmeyi zorunlu kılmaktadır. Bir çok meslek grubundan  çok daha fazla iş alanına sahip olması bu alanda çalışma yürüten kesimlerin artmasına neden olmaktadır. Nitekim başta İş-Kur olmak üzere bir çok iş ve işçi bulma merkezi bu alanda yetkinlik eğitimi vermektedir.  Doğal olarak son yıllarda CNC ustaları sayısında da ciddi bir artış söz konusu olmuştur.

CNC iş ilanları da aynı ölçüde artış göstermekteyken bu alanın büyüdüğünden ve diğer alanlarla eş anlı bir büyümenin yaşadığından söz etmek mümkündür. Modern sanayileşmenin köklerini oluşturan CNC sektörü bir çok alanın büyümesiyle ilişkilidir Diğer yandan CNC makinaları ithalatında da ciddi bir artış yaşanmakta, bu durum da bir çok kişi için ciddi yararlar sunmaktadır.

Hakkında bu kadar söz söylenen CNC sektörü ile ilgili kısa bir bilgi paylaşmakta yarar görüyoruz. CNC, kodlar yardımıyla üretime girdi sağlanmasının bir aşamasını ifade eder. Hazırlık kodları ve yardımcı kodlar yardımıyla hazırlanır.Bunlara şöyle denilmektedir ; CNC G Kodları ve M Kodları denilmektedir. Çeşitli yardımcı programlarla da üretime hazır edilen bilgisayar destekli üretimin bu aşaması bir çeşit planlamayı ifade etmektedir. CNC ustaları da esaslı olarak bu işi yapan kişilerden müteşekkildir. Bu ustalar ise çoğunlukla meslek lisesi ya da yüksekokul mezunu kişilerden oluşmaktadır.

Bir Cevap Yazın