İş sağlığı ve güvenliği işyerinde işin yürütülmesi sırasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak amacıyla yapılan sistemli ve bilimsel çalışmalardır. Bu çalışmaların amaçları çalışanları iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korumak, üretimin