Elektronik ticaret, mal ve hizmet satışının ve reklamının internet üzerinden yapılmasıdır. İnternetin her alanda kullanılmaya başlanması ile birlikte internet ticari ilişkilerde de hissedilir ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. Bugün internette faaliyet gösteren birçok alışveriş sitesi bulunmaktadır.