Sınırların her gün biraz daha geçirgen bir hale geldiği dünyamızda artık hemen her faaliyet internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Özellikle artık ticaret sisteminin büyük bir bölümü internet üzerine taşınmış durumdadır. Bu sebeple de firmalar kendi mağaza