Hurda kablo fiyatları  her malın kalitesine, cinsine ve özelliğine göre değişmektedir. Hurdalardan kaliteli hammadde elde etmek için, kullanım ömrünü tamamladıktan sonraki kısmında, başka atık maddelerle absorbe olmaması ve etkilenmemesi gerekmektedir. Alaşımlı maddeler, başka materyallerden