Hurda Fiyatları Archive

Hurda Fiyatları

Geri kazanılabilen ve yeniden bir ürüne dönüştürülebilen her hurdayı, topluma ve yaşama kazandırmak için kurulduğu günden bu yana faaliyet gösteren firmamız, sosyal sorumluluk projeleri ve bakanlıkların belirlediği ilkeler doğrultusunda müşterilerine hizmet sunmaktadır.  Çevredeki atık

Hurda Fiyatları

Bir ürünün imal süreci oldukça zahmetlidir. İlk önce işlenecek olan malın hammaddesi elde edilmelidir. esnaflar, bu hammaddeleri dışardan temin eder ve işleyerek şekillendirir.  Hammaddeyi kaynağından bularak çıkarmak ve işleme aşamalarını geçerek, üretimde kullanmak oldukça

Hurda Fiyatları

Firmamızda, hurdaların tüm çeşitleri toplanmakta, ayrıştırılarak tekrar geri dönüşüme kazandırılmaktadır. Hurdalar nitelik itibariyle artık kullanılmayacak olan atık mallardan oluşur. Bu atık mallar çevreye büyük zararlar vererek, doğada çözünür, çevre kirliliği ve büyük bir tehdit