Medya Grup televizyondan çok internet karşısında zaman geçirmeye başlayan 21. yüzyıl insanı için internet haberciliğini hem ekonomik, hem de hedef kitle odaklı çağdaş bir tanıtım ortamı oldu. Nasıl ki eskiden gazete satın alıyorken hangi