Günümüz dünyasında teknoloji, iletişim gelişmekte ve bu gelişmelere uygun olarak çevre bilinci oldukça gelişmektedir. Çevre bilincinin gelişmesi aynı zamanda insanlar tarafından üretilen ve imhası hayli zor olan çöplerin de nereye depolanacağı, bu çöplerin nasıl