Günümüzde ürün tasarımı ve üretimi büyük oranda bilgisayar ortamında yapılmaktadır. Bilgisayar ortamında tasarım programları CAD, üretim programları ise CAM olarak sınıflandırılmaktadır. Bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılımları entegre olarak çalışabilme