Bir ürünü satın alacağımızda bir çok önemli kritere bakarken birçok önemli kriteri de göz ardı ediyoruz. Ancak ürünü kullanmaya başladıktan sonra çıkan sorunlar ile birlikte aslında kritelerimizin tamamının da bu kadar olmaması gerektiğini görmüş