Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 6331 sayılı (İSG) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 6. maddesi ile işverenlere getirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğünü kapsıyor. İşyeri hekimi, iş güvenliği