Muhtarlarımızın aylık ve sosyal haklarını düzenleyen 1977 tarihli kanuna değişiklik öngören teklifte, köy muhtarları için asgari ücret tutarında ödenek tahsis edilmesi uygun görülmektedir. Mahalle muhtarlarının ise maaşları mahalle nüfusuna göre değişmektedir. 2012 Muhtar Maaşları